Δευτέρα, 6 Μαΐου 2013

'Υποθῆκες έλευθεροφροσύνης

Λεύτερη κι ἀπροσκύνητη βάστα τή  βούλησή σου Ἄνθρωπε.
Εἶσαι ὁπλισμένος μἐ φυσικό σφρῑγος καί  ψυχικό σθένος
γιά νά δραπετεύσεις ἀπ΄  τά κολαστήρια τῆς χειραγώγησης
καί τά  κρεματόρια τῶν παρῳχημένων   ἐκείνων ἀγκυλώσεων,
πού  μέ θέρμη προπαγανδίζουν ψευτοιδεολόγοι
ἀποβλέποντας στήν πλήρη ἀπονέκρωση του πνεύματός σου.

Πεισματικά ἀρνήσου τό  δέλεαρ τῆς ἐπίπλαστης εὺδαιμονίας
ὄταν οἰ Σειρῆνες τῆς ὐπερκατανάλωσης σε κατακλύζουν,
ἀποβλέποντας στή διαιώνιση τῆς χειραγώγησης τοῦ γένους σου.
 Πᾶψε νά φοβᾶσαι τά  ἐκπαιδευμένα ἀπ’ το Δυνάστη ὄρνια
πού  ἀδιάκοπα μέχρι τώρα σοῦ σπαράζουν τά σωθικά,
γνωρίζοντας πῶς ἔχεις τρόπο  νά  τά ἐξημερώσεις.

Σφάλισε  στό σεντούκι σου τίς ἀνεδαφικές ἐλπίδες.
Γιά σέ δέν ὑπάρχουν Μεσσίες καί ἀπό μηχανῆς θεοί.
Μονάχος τά δεσμά τής δουλείας σου θά σπάσεις,
ἀνοίγοντας νέους δρόμους γιά τό γένος σου,
ὄταν καταλάβεις ὄτι ἡ ἀτομική ἐλευθερία
ἀποτελεῖ θεμέλιο γιά τή διεκδίκηση τῆς συλλογικῆς.

Ἀπό τἀ ἐρεβώδη πρῶτα σπαράγματα τῆς ὔπαρξης,
ὡς τήν ἀποθέωση τῶν ἀναγεννησιακῶν τεχνῶν.
μονάχο τιμαλφές πού  οἱ  προπάτορες μᾶς κληροδότησαν,
 ἡ τάση γιά ἀναρρίχηση ἀπ΄τό χαμερπές στό ὕψιστο.


Στό χέρι μας εἶναι νά σαρώσουμε ξανά τά μεσαιωνικά ἀδιέξοδα.                                                                                                  

1 σχόλιο: