Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012

Προσμένοντας ...

Οἱ λεγεῶνες τῶν Πραιτοριανῶν ἔχουνε κατακλύσει τήν ἀγορά.
Μετά βαΐων καί κλάδων ὑποδεχόμενοι
σήμερα καταφτάνουν οἱ βάρβαροι τροπαιοῦχοι.
Φαίνεται  οἱ μακροχρόνιες πρεσβεῖες μας
ἔπιασαν ἐπιτέλους τόπο.
Στήν κραταιά Σύγκλητο ἑτοιμάζονται
νέες γονυκλισίες καί παρακλήσεις
γιά νά ἐξευμενίσουν τούς “αὐστηρούς και προκομμένους” ἐπισκέπτες.
Οι αὐλικοί τοῦ  παλατίου καί οἱ σοφοί κραυγάζουν
παίρνοντας τό γνωστό περισπούδαστό ὕφος  :
-Νά δεχτεῖτε ἀγόγγυστα τίς νέες θυσίες
καί  ὅλες τίς ἀπαιτούμενες ὑποχωρήσεις.
Ἄν ἀκολουθήσουμε τίς ἐπιταγές τους
σύντομα θά ΄χουμε ἐκείνη τήν πολυθρύλητη ἀνάκαμψη.
Σύντομα  θά ἐμπλουτίσουμε τόν ἱππόδρομο μέ   θεάματα καινοφανῆ .
 Νέα  χαμαιτυπεῑα μέ κόρες εὔμορφες καί σφριγηλές σας προσμένουν.

Ἡ ὁμήγυρις  φαίνεται νἀ κραυγάζει "Ζήτωωω" ὁμοθυμαδόν ,
ὠστόσο κάποιοι "ἀγροῖκοι" ἀμφισβητούν τόν διάχυτο τοῦ πλήθους θαυμασμό,
γιουχάρουν τ΄ ἀπατηλά λόγια τῶν δημοπιθήκων
ντρέπονται  καί πονοῦν γιά τήν ἠθική ἔκπτωση τοῦ ὄχλου
γνωρίζοντας πῶς οἱ βάρβαροι καί οἱ ὀπαδοί τους
δέν δύνανται νά προσφέρουν πιά καμιά λύση.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου